ilona_97

38 tekstów – auto­rem jest ilo­na_97.

without bra, without reason and heart, I sit na­ked, em­pty. bur­ned cigarette. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 czerwca 2011, 18:18

i ta dziecin­na ra­dość gdy Cię widzę 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 kwietnia 2011, 22:48

Za­raz stracę ro­zum.
Tak długo Cię nie było.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 kwietnia 2011, 22:06

i tak by nie uwie­rzył więc po co mam się wyślilac. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2011, 13:40

gdy słucham smut­nych piose­nek i myślę o To­bie to nie wiem dlacze­go , ale jest mi zimno. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 stycznia 2011, 18:19

Zauważcie proszę, że po­wie­dze­nie słów ty­pu 'lu­bię Cię' bądź 'nie lu­bię Cię' przychodzi nam z łat­wością, po­wiemy to bez żad­nych tzw. 'pod­chodów' , ale słowa 'Kocham Cię' są wyjątko­we , jest tyl­ko jed­na oso­ba , która może to usłyszeć z Twoich ust szcze­re i czu­le. Te 'kocham Cię' do ma­my czy do ta­ty jest szcze­re , ale ta­kie bez żad­nych 'mo­tylków' , jest ta­kie proste. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 stycznia 2011, 20:40

w piżam­ce, pod ko­cem, na ko­lanach lap­top, obok ręki ciepła her­ba­ta i cze­kam , aż będziesz obok mnie. tyl­ko , że nies­te­ty za­nim ty będziesz obok mnie to będzie mi gorąco pod tym ko­cem, prze­biore się w nor­malne ub­ra­nie, lap­top się rozładu­je, a her­ba­ta wys­tygnie i Ty się nie zjawisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 grudnia 2010, 18:27

Nie ma ta­kiego dnia kiedy bym choć przez chwilę o To­bie nie po­myślała. Nie ma ta­kiej no­cy co bym o To­bie nie marzyła. Nie ma . A ja tak bar­dzo bym chciała... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 grudnia 2010, 10:03

wiem, że nie ma ludzi ideal­nych, ale On jest tym jed­nym je­dynym wyjątkiem. Ideałem idealnym. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 października 2010, 20:54

Jeszcze wczo­raj dałabym za niego wszys­tko. A dzi­siaj już nie po­myślę o nim tak jak wcześniej. W moich oczach nie jest On już ideałem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 sierpnia 2010, 22:07

ilona_97

ilona_97

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność